Contractor

Nederlands Je komt werkzaamheden uitvoeren bij Royal Lactalis Leerdammer.
We vinden het belangrijk dat de werkzaamheden veilig en conform onze veiligheidsvoorwaarden worden uitgevoerd. We vragen je om onze veiligheidsvideo te bekijken en de bijbehorende vragen te beantwoorden. Klik op de taal waarin jij de video wilt bekijken.

Engels You will perform work at Royal Lactalis Leerdammer.

We consider it important that the work is carried out safely and in accordance with our safety requirements. We ask you to watch our safety video and answer the associated test questions. Click on the language in which you wish to watch the video.

Duits Sie werden bei Royal Lactalis Leerdammer Arbeiten ausführen.

Es ist uns sehr wichtig, dass die Arbeiten sicher und in Übereinstimmung mit unseren Sicherheitsbedingungen ausgeführt werden. Deshalb bitten wir Sie, sich unser Sicherheitsvideo anzusehen und die dazugehörigen Fragen zu beantworten.Klicken Sie auf die Sprache, in der Sie das Video ansehen möchten.

FransVous venez effectuer des travaux chez Royal Lactalis Leerdammer.

Nous estimons qu'il est important que les travaux soient effectués en toute sécurité et dans le respect de nos conditions de sécurité. Nous vous demandons de regarder notre vidéo sur la sécurité et de répondre à toutes les questions correspondantes. Cliquez sur la langue dans laquelle vous voulez visionner la vidéo.