Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Daarom willen wij in ons privacybeleid toelichten hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken via onze website Lactalis.nl (de "Website").

Wij raden u aan ons privacybeleid te lezen om kennis te nemen van onze verbintenissen en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens via onze website.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

DEFINITIES

Om ons privacybeleid begrijpelijk te maken, lichten wij graag een aantal begrippen toe:

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u kan worden geïdentificeerd. Dit kan informatie zijn die u direct identificeert, zoals uw voor- en achternaam, of die u indirect identificeert, zoals uw geboortedatum of postadres.

Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?
De verwerking van persoonsgegevens omvat een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, verstrekken of wissen van uw persoonsgegevens.


WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

Gebruikers account

Wanneer u onze website bezoekt, heeft u de mogelijkheid om in te loggen op uw gebruikersaccount waarmee u met name nieuws over de melkprijs en zuivelmarkt kunt raadplegen.

Beheer van contact- en informatieaanvragen
Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw contact- of informatieaanvragen.

Het opstellen van statistieken en prestatiemetingen
Wij kunnen statistieken opstellen aan de hand van uw persoonsgegevens om het aantal bezoeken aan onze website en het gebruik van onze website door gebruikers te meten. Deze statistieken stellen ons in staat onze website aan te passen om uw online ervaring te verbeteren. Wij maken gebruik van cookies om deze statistieken op te stellen. Meer informatie vindt u in de rubriek "Cookies" hieronder.

Het beheren van uw vragen in verband met de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens om een antwoord te kunnen bieden op uw vragen in verband met de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: recht van bezwaar, recht op verwijdering, recht op rectificatie, recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid.

Sommige diensten die door onze website worden aangeboden, kunnen persoonsgegevens verzamelen voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden. In dat geval zullen wij u informeren op het moment dat uw persoonsgegevens worden verzameld.

BEWAARTERMIJN VOOR UW PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, zoals hieronder gespecificeerd:

Doel van de verwerking Bewaartermijn Rechtsgrondslag voor de verwerking Opmerkingen
Gebruikersaccount Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie. Contract
Beheer van contact- en informatieaanvragen Wij bewaren uw persoonsgegevens
• maximaal 30 dagen, na deze periode worden uw gegevens gewist
• totdat u vraagt om deze te wissen binnen de bovenstaande 30 dagen.
Toestemming
Analytisch beheer van de activiteit
(meten van het websitebezoek, opstellen van statistieken, enz.)
6 maanden vanaf de datum dat de cookie is geïnstalleerd. Toestemming U kunt uw toestemming voor het gebruik en het uitschakelen van onze cookies te allen tijde beheren door gebruik te maken van de cookie-beheerapplicatie op onze website.
Beheren van uw vragen in verband met de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens van u bewaren om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen en om ons in staat te stellen onze rechten uit te oefenen. Rechtmatig belang


WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Ons bedrijf Lactalis Leerdammer, dat gevestigd is aan de Steenovenweg 4, 4145 KK Schoonrewoerd, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via onze website.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In verband met uw gebruik van onze website kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met anderen:

- Aan de bevoegde personen binnen ons bedrijf die verantwoordelijk zijn voor het inzien van of de verwerking van uw gegevens

- Onze onderaannemers die instaan voor het beheer van uw gegevens, in het bijzonder voor de hosting van de website en het onderhoud van de applicatie-ondersteuning van de website

- Aan de bevoegde autoriteiten op grond van een wet, een rechterlijke beslissing of op verzoek van de autoriteiten.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden die door een website op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u deze bezoekt. Cookies hebben verschillende doeleinden. Ze kunnen worden ingezet om het u gemakkelijker te maken om naar een website te surfen, om uw content, diensten en reclame aan te bieden die op uw interesses zijn afgestemd, of om uw keuzes te onthouden, zoals uw voorkeurstaal of uw winkelwagentje. Meer informatie over onze cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

Op onze website vindt u een cookie-beheerapplicatie waarmee u uw toestemming voor het gebruiken en uitschakelen van onze cookies kan beheren. Deze toepassing is toegankelijk via de informatiebanner die verschijnt wanneer u onze website voor het eerst bezoekt of via de knop "Mijn cookies beheren" die altijd beschikbaar is op de pagina's van onze website.

UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN

Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft ook recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid en recht om bezwaar te maken. Om deze rechten uit te oefenen kunt u, door uw identiteit aan te tonen, contact met ons opnemen op het e-mailadres nl-privacy@nl.lactalis.com.

Wij zullen het nodige doen om adequaat te reageren op uw verzoeken. Indien u, om welke reden dan ook, van mening bent dat ons antwoord niet bevredigend is, willen wij u laten weten dat u een klacht kunt indienen bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (Autoriteit Persoonsgegevens).

NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor alle vragen en informatieaanvragen over dit privacybeleid, of om één van uw hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via nl-privacy@nl.lactalis.com.