Stikstofplannen kabinet onrealistisch en onwenselijk

17 juni 2022

Lactalis Leerdammer B.V. vindt de nieuwste plannen van het kabinet om stikstof te reduceren onrealistisch en onwenselijk. Ten gunste van natuurbehoud dient de stikstofproblematiek aangepakt te worden en ook alle partijen in de agrarische sector zullen hieraan moeten bijdragen. Dat die bereidheid om bij te dragen er ook vanuit de zuivelsector is, is zichtbaar in de voorstellen die recentelijk door de Coalitie Toekomstige Melkveehouderij zijn gedaan. Het uitvoerbare en realistische plan zou zorgen voor een reductie van bijna 30 procent van stikstofuitstoot en biedt perspectief aan melkveehouders die willen investeren in duurzame en technische oplossingen. Technologie kan en moet een integraal onderdeel van de oplossing zijn.

Lactalis Leerdammer B.V. sluit zich aan bij de oproep die de NZO doet aan provinciale bestuurders en aan de Tweede Kamer. De NZO vraagt provinciale bestuurders om deze eerder aangeboden voorstellen van het CTM mee te nemen in de besluitvorming over stikstofreductie in het betreffende gebied. De oproep aan de Tweede Kamer is om deze sectorplannen op te nemen in de uitvoering van het kabinetsplan (NPLG).

De Nederlandse zuivelketen ontwikkelt zich voortdurend. Niet alleen om een bijdrage te blijven leveren aan de mondiale voedselvoorziening, maar melkveehouders, transportbedrijven en zuivelondernemingen zetten zich ook samen actief in voor nationale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen, onder meer via de Duurzame Zuivelketen.

Wij geloven in de kracht van onze melkveehouders; in hun bewezen ondernemerschap, hun doorzettingsvermogen en de bereidheid om bij te dragen aan natuurbehoud. Geef hen de kans om hun bedrijf te behouden en te ontwikkelen. En geef de Nederlandse zuivelsector de ruimte om hun positie als een van de meest innovatieve sectoren in de wereld te behouden en te versterken om daarmee te kunnen blijven bijdragen aan de wereldwijde beschikbaarheid van veilige voeding.