Bel en Lactalis kondigen exclusieve onderhandelingen aan in verband met de overdracht van het merk Leerdammer en alle daaraan verbonden rechten

19 maart 2021

Bel en Lactalis zijn exclusieve onderhandelingen begonnen na de ondertekening op 18 maart 2021 van een eenzijdige voorlopige koopovereenkomst inzake de overdracht van een reeks activa bestaande uit Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, het merk Leerdammer en alle daaraan verbonden rechten, alsook Bel Shostka Ukraine, in ruil voor 1.591.472 door Lactalis gehouden Bel-aandelen (23,16% van het kapitaal van Bel).

Lactalis, wereldleider op het gebied van zuivelproducten, acquireert Leerdammer, een bekend kaasmerk in Europa met een sterk imago, een breed assortiment aan producten en uitstekende productiefaciliteiten. Leerdammer sluit perfect aan bij de strategische prioriteiten van Lactalis wat betreft de productontwikkeling van kwaliteitsproducten en lokale producten.

Bel, een vooraanstaande organisatie in de merkkazensector en een belangrijke speler in het marktsegment van de gezonde snacks, volgt de ingezette koers door drie, elkaar aanvullende, marktsegmenten verder te ontwikkelen: zuivel, fruit en plantaardig. Met de gestarte onderhandelingen onderstreept Bel zijn bedrijfsmodel als onafhankelijk familiebedrijf met de bijbehorende cultuur die sinds nagenoeg 150 jaar aan de grondslag ligt van het succes van het bedrijf.

De Bel Group en de Lactalis Group kondigen vandaag aan dat exclusieve onderhandelingen zijn begonnen nadat op 18 maart 2021 een eenzijdige voorlopige koopovereenkomst is ondertekend inzake de overdracht van een reeks activa bestaande uit Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, het merk Leerdammer en alle daaraan verbonden rechten, alsook Bel Shostka Ukraine aan Lactalis. Bij succes van de onderhandelingen wordt het pakket activa aan Lactalis overgedragen via Sicopa, een volle dochteronderneming van Bel, in ruil voor 1.591.472 door Lactalis gehouden Bel-aandelen (23,16% van het kapitaal van Bel). Na de ruil behoudt Lactalis 0,90% van het kapitaal van Bel. Op 31 december 2020 was de omzet van het merk Leerdammer en van Bel Shostka Ukraine ongeveer 500 miljoen euro, waarvan 350 miljoen euro van Leerdammer afkomstig is, met een bedrijfsresultaat van ongeveer 25 miljoen euro.

Antoine Fievet CEO Bel Group verklaart: "In lijn met onze strategische prioriteiten blijven wij de activiteiten van Bel binnen onze drie op elkaar aanvullende segmenten- zuivel, fruit en plantaardig - verder ontwikkelen om zo onze positie als belangrijke speler binnen het marktsegment van de gezonde snack te versterken. Via de geplande overdracht aan Lactalis van een reeks activa met daarbij het merk Leerdammer versterken wij ons bedrijfsmodel als onafhankelijk familiebedrijf en kunnen wij onze visie versterken. Voor Leerdammer is deze transactie een unieke kans om te worden ondergebracht bij de Lactalis Group, wereldleider voor zuivelproducten, waardoor het bedrijf kan rekenen op een gedegen ondersteuning bij de volgende stappen in zijn ontwikkeling. Wij zijn er trots op dat we het bedrijf zo'n 20 jaar met succes hebben mogen begeleiden. Ik wil alle medewerkers van Leerdammer en Bel Shostka Ukraine bedanken voor hun voortreffelijke werk en hun inzet."

Emmanuel Besnier Voorzitter van Lactalis, voegt hieraan toe: "Wij heten Leerdammer hartelijk welkom en zijn enthousiast dat wij kunnen meewerken aan de ontwikkeling van dit bekende en bij consumenten zeer geliefde merk. Met deze transactie krijgt Lactalis voet aan de grond in Nederland, zowel op de Nederlandse kaasmarkt als met drie productielocaties in Nederland. Door de overdracht van de Italiaanse, Duitse en Oekraïense filialen naar Lactalis wordt onze commerciële slagkracht voor de bevordering van het merk Leerdammer in die landen verstevigd, en kunnen ook andere producten van Bel op die markten worden afgezet."

Een belangrijke aanwinst voor de Lactalis Group in lijn met de strategische prioriteiten

Sinds de overname door Bel in 2002 zijn de omzet en de winstgevendheid van Leerdammer bijna verdubbeld. Leerdammer - een van de bekendste kaasmerken in Europa met een sterk imago, een breed assortiment aan producten en uitstekende productiefaciliteiten - zal zich aansluiten bij Lactalis, wereldleider voor zuivelproducten.

In lijn met de strategische prioriteiten wil de Lactalis Group de ontwikkeling van Leerdammer actief ondersteunen en het bedrijf laten profiteren van zijn internationale schaalgrootte. Lactalis heeft het voornemen de innovatie van Leerdammer nog verder te versterken, de uitstraling als merk te vergroten en het afzetgebied uit te breiden naar nieuwe markten met gunstige groeivooruitzichten.

Deze transactie zal de aanwezigheid van de Lactalis Group op de Europese markten verstevigen - met name in Italië en in Duitsland - en biedt mooie perspectieven voor ontwikkeling van markten waar Lactalis reeds goed gevestigd is, zoals in Oekraïne, waar de Group sinds 25 jaar aanwezig is.

Verdere uitrol van de strategie van de Bel Group, een belangrijke speler in het marktsegment van de gezonde snack

De transactie van een reeks activa met daarbij het merk Leerdammer sluit aan bij de door de Bel Group sinds 2015 ingezette strategie die versneld werd doorgezet met de overnames van MOM eind 2016 en All In Foods in 2020: groei van activiteiten die verder gaan dan kaasproducten en de positie van de Bel Group versterken als belangrijke speler in het marktsegment van de gezonde snack. De transactie komt op een gelegen moment, nu de agrifoodsector klaar is voor grote veranderingen en vanwege nieuwe opkomende retail mogelijkheden.

Het project geeft de Bel Group meer ruimte om de strategie vorm te geven: diversificatie in het productaanbod op het gebied van zuivel, fruit en plantaardig en om de uitrol naar markten met een hoog groeipotentieel te versnellen, zoals naar Azië en het Stille Zuidzeegebied en Noord-Amerika.

Ook bevestigt de Bel Group dat het op middellange termijn een evenwicht in de omzet wil bereiken tussen zuivel enerzijds en fruit/plantaardig anderzijds, onder meer via de kernmerken La Vache qui rit®, Kiri®, Mini BabyBel®, Boursin® en GoGo squeeZ® waarbinnen de Groep de zuivel- ,fruit en plantaardige productenverder zal ontwikkelen.

De voorwaarden van de overdracht zorgen ook voor het veiligstellen van de positie van Bel in Duitsland, Italië en Oekraïne. Dankzij een aanpassing van het lokale distributiemodel via exclusieve commerciële overeenkomsten met Lactalis blijft er sprake van een efficiënte distributie van andere Bel-merken.

Bij de afronding van het project krijgen de aandeelhoudende families door de uittrede van Lactalis uit het kapitaal van Bel meer armslag en een sterkere positie voor het financieren van de toekomstige groei van de Groepen bevestigen zij het bedrijfsmodel als onafhankelijk familiebedrijf dat sinds nagenoeg 150 jaar ten grondslag ligt aan het succes van Bel.

Indicatief tijdschema en volgende stappen

De ondertekening van de eenzijdige voorlopige koopovereenkomst en het begin van de exclusieve onderhandelingen kregen de onverdeelde steun van de raden van bestuur van de Bel Group en van de Lactalis Group.

De volgende stappen in het proces zijn het raadplegen van de ondernemingsraden van de betrokken bedrijven en het onderhandelen van de details van de ruilovereenkomst.

De definitieve overeenkomst omtrent de ruiltransactie kan worden afgesloten nadat alle nodige procedures op sociaal vlak zijn afgerond. De daadwerkelijke uitvoering van de transactie hangt af van de vereiste goedkeuringen inzake de voorwaarden van de ondernemingen en zal naar verwachting vóór het einde van de zomer van 2021 definitief zijn.

De Bel Group en de Lactalis Group houden de markt op de hoogte van alle van belang zijnde ontwikkelingen rondom de transactie.

Financieel en juridisch adviseurs

BNP Paribas en Perella Weinberg Partners waren financieel adviseurs en Linklaters LLP juridisch adviseur van de Bel Group.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP en Bredin Prat waren juridisch adviseurs van de Lactalis Group.

Deze tekst is een zo letterlijk mogelijke Nederlandse vertaling van het Engelse persbericht zoals dat door de Bel Group is gepubliceerd en is geen juridisch document.